Kako izgleda vršnjačka edukacija u Srbiji?

Na koji se način odvija vršnjačka edukacija i kojim se temama bave vršnjački edukatori?