Nova platforma za medijsko osnaživanje mladih

Projekat Nove Iskre i organizacije Intera Technology Park

20. April 2021

Prijatelj članka: Nova iskra

Nova Iskra je zajedno sa partnerskom organizacijom Intera Technology Park u proteklih godinu dana radila na stvaranju platforme za mlade youthmediahub.net

Projekat je započeo u julu prošle godine otvorenim pozivom mladima od 16 do 22 godine, za učešće u više nedeljnoj obuci iz medijske i digitalne pismenosti, praćenoj interaktivnim onlajn omladinskim kampovima tokom septembra i oktobra, koji su za cilj imali jačanje kapaciteta mladih iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U finalnoj fazi projekta učesnici su radili na kreiranju svojih medijskih sadržaja.

Ideja čitavog projekta je upoznavanje mladih sa osnovama na kojima počivaju mediji danas, šta podrazumevamo pod novinarskom etikom, koje alate mediji danas koriste kako bi zadržali našu pažnju kao što su lažne vesti i klikbejtovi. Učili su i o tome šta je to aktivizam u digitalnom okruženju, digitalna bezbednost i kako sagledavati i čitati različite poruke koje do nas dolaze putem tradicionalnih i onlajn medija.

Sa ponosom predstavljaju vebsajt https://youthmediahub.net/ koji je u potpunosti nastao za potrebe projekta, ali sa ciljem da u mesto onlajn okupljanja za sve mlade koje interesuju društveno značajne teme, problemi i perspektiva mladih u našem regionu. Platforma je namenjena onima koji pre svega žele da pišu, fotografišu, snimaju ili na neki drugi način učestvuju u širenju, razvijanju i podršci kreativnosti i kritičke misli kroz ovakvu vrstu angažmana.

Platforma je zasnovana na otvorenom pristupu u upravljanju i oko sebe okuplja aktivne autore i urednike tako da se na platformi već nalazi veliki broj priloga među kojima su analize istraživanja stavova mladih o položaju Roma u našem društvu, debate o štetnosti društvenih mreža u stvaranju atmosfere straha i nasilja ali i njihovom potencijalu u obrazovanju. Između ostalog mogu se pročitati viđenja mladih na gradske i probleme stanovanja u Borči i u Zemunu, kao i analiza ankete sprovedene među mladima o tome kako i gde mladi formiraju svoje stavove o migrantima.

Svi oni koji su zainteresovani da se upuste u polje onlajn medija na platformi mogu pronaći korisne alate koji su nastali tokom rada na projektu i na taj način sami, prema sopstvenom tempu, proći skraćeni trening iz medijske i digitalne pismenosti. Pored toga mogu računati na uredničku podršku za svoje priloge od strane mladih okupljenih oko platforme i učesnika koji su do sada prošli obuku.  

Ovim putem Nova Iskra pozivao sve mlade da joj se priključe i doprinesu stvaranju platforme namenjene društvenim temama koje upravo mladi smatraju bitnim, te žele da o njima diskutuju, izveštavaju i pišu a oni im nude profesionalnu podršku na putu kreiranja kvalitetnog medijskog priloga.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na office@novaiskra.com.

Celokupan projekat Youth Media Hub nastao je u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Pratite nas na:

0 Comments

Pošalji komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Preporučeni tekstovi