fbpx

Preskočili smo uobičajene korake: Lana Nikolić

(Preskočili smo uobičajene korake
To me saznanje povremeno užasne
Mi ne igramo po pravilima.)

Tvoj osmeh je
Kao sveže oprana jabuka
Pod mlazom hladne vode
Koju moram smesta da zagrizem.

Sabiram se u tvojim rukama
Ti si voda koja me sa svih strana obuhvata
Pronađena sam najzad za nas oboje
Neutopljena, ipak.

Životinja sam mračna
Što se malolas tek iz kaveza slučajno otvorenog
Najednom bacila van u zeleno
Sad juri pravo ka tvojoj aorti
Najzad oslobođena.

Lana Nikolić

Ilustracija: Momo Kapor

Ostavi komentar