fbpx
ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji ✹ ANTENA NOVA EPIZODA: Borosane - Simbol radnica u Jugoslaviji

Stvarno, ali ne i istinito: Mitovi o ženskosti

Fondacija Mavena organizuje program edukacije mladih kustosa/knjinja
13. October 2021.

Kustoska škola program je vaninstitucionalne edukacije koji fondacija Mavena realizuje od 2016. godine. Cilj škole je edukovati mlade istoričare/ke umetnosti, umetnike/ce i druge zainteresovane kulturne radnike u svrhu osposobljavanja za stvaranje novih i inovativnih kustoskih programa u gradu Splitu i šire. Međunarodni tim umjetnika/ca i kustosa/kinja, svake godine s drugom temom, učesnicima daje uvid u kustoske prakse iz različitih evropskih perspektiva, upoznaje ih sa načinima rada u specifičnoj odabranoj temi i pruža im osnovu za međunarodnu kulturnu saradnju.

Ovogodišnja tema Kustoske škole je Stvarno, ali ne i istinito: Mitovi o ženskosti, bavi se ženskim pitanjem iz dve različite perspektive. Kroz radove i izložbe Adele Jušić „Stvarno, ali ne istinito“, koja će biti postavljena 14. do 22. oktobra, i Glorije Lizde „Postajanje: Mitovi o ženskosti“, koja će biti postavljena od 25. oktobra do 2. novembra 2021. u sklopu programa Mavena NMG@PRAKTIKA.

Prvi dan Kustoske škole posvećen je radu umetnice Adele Jušić koja već dugi niz godina u svojim radovima problematizuje učešće žena u NOB-u i s tim povezane politike sećanja, kao i ključni period nakon samog Drugog svetskog rata u kojem su žene, nakon što su rame uz rame s muškarcima obnovile razrušenu domovinu, politički i manipulatorski bile „vraćene“ nazad u dom, kuću, kuhinju i kraj šporeta. Jušić smatra kako je time emancipacijski proces žena na području bivše Jugoslavije uveliko umanjen, na neko vreme čak i zaustavljen, te je njen umetnički i aktivistički fokus usmeren na načine (re)kreiranja politika sećanja, povezanih s ulogom žena u spomenutom vremenu.

Osim umetnice koja će prezentirati svoj rad, prvi dan Kustoske škole predavanje pod nazivom „Političke putanje ženskog pitanja i organizovanja: od AFŽ-a do danas” će održati filozofkinja i teoretičarka Tijana Okić, jedna od urednica zbornika o AFŽ-u „Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zborava” (2016). Predavanje za cilj ima postaviti pitanje o ženskom pitanju danas. Podeljenost feminističkog pokreta oduvek je bila rak-rana kada govorimo o ženskom organizovanju. Šta nam te lekcije govore danas? Koliko su naša prava koje su afežeovke izborile danas samorazumljiva; koliko su predmet političkih trgovanja i podrezivanja; i gde uopšte danas stojimo sa razumevanjem uloge, funkcije i položaja žena u post-jugoslavenskim društvima? Svedočimo li opštoj regresiji i zašto? Ovo su neka od pitanja kojima ćemo se baviti, imajući u vidu komparativnu analizu i problem ženskog pitanja u zemljama tzv. realno postojećeg socijalizma s jedne i zemljama tzv. države blagostanja s druge strane. 

Drugi dan Kustoske škole, 22.10. posvećen je radu Glorije Lizde koja se predstavlja izložbom „Postajanje: Mitovi o ženskosti”. Polazeći od maksime Simone de Beauvoir: „Ženom se ne rađa. Ženom se postaje.”, u radu „Postajanje: Mitovi o ženskosti“ Lizde preispituje pojmove ženskog i ženstvenog kroz inscenirane fotografije koje se temelje na društveno prihvaćenim mitovima, legendama i uopštenim verovanjima o tome ko, odnosno, šta je žena.

Fotografišući mlade žene u dobi kada njihov rodni identitet sazreva Glorija nastoji da obuhvati iskustvo odrastanja u ženu i odbaci mitove o „prirodi” žene kako bi razjasnila i osvestila razliku između onog što je prirodno žensko i onog što je društveno konstruisano (ženstveno). Arhetipski simboli uneseni u scene u formi objekata ili položaja tela protagonistkinja služe kako bi upozorili na dugovečnu praksu tretiranja žene kao mitskog bića.

Širi prikaz feminističkih intervencija u noviju hrvatsku umetnost približit će nam istoričarka umetnosti Petra Šarin kroz predavanje na temu „Feminističke intervencije u hrvatskoj umetnosti nakon 2000.: Problematika i kritičke pozicije”. Šarin se kroz svoj diplomski rad, a sada i kroz doktorsko istraživanje, bavi problematikom koja zahvata teorijsko i disciplinarno polje iz ugla feminističke kritike, analizirajući strategije koje hrvatske savremene umetnice koriste kao odgovor ili reakciju na društveno-političku stvarnost.

U prvom delu predavanja biće predstavljen teorijski okvir i feminističke metodologije, odnosno kritičko-analitička aparatura s teorijskim značenjem u srodnim naukama, a drugi deo predavanja odnosće se na analizu feminističkih intervencija u hrvatskoj suvremenoj umetnost kroz četiri problemske celine, koje se razvijaju oko zajedničke teme „žena u javnom prostoru“. Cilj ovog predavanja je doneti novi pogled na postojeću situaciju i osvetliti pozicije feminističke kritike u hrvatskoj umetnosti i postaviti pitanja za dalje promišljanje problematike koja je nedovoljno teorijski kontekstualizirana, a u akademskim kurikulumima marginalizirana ili u potpunosti nezastupljena.

Kustoska škola besplatna je za sve sudente i studentkinje moguće je pohađati je online ili uživo (Razred, Dom mladih Split), tako što se prijavite na mail mavena@mavena.hr najkasnije do utorka, 19. oktobra 2021.

Kustoska škola program je udruženja MAVENA – 36 njezinih čuda, koji se sprovodi u saradnji sa Koalicijom udruga mladih, Multimedijalnim kulturnim centrom Split i Platformom Doma mladih, a finansira se putem javnih konkursa Ministarstva kulture i medija RH. Rad udruženja Mavena podržavaju Nacionalna fondacija za razvoj civilnog društva i fondacija Kultura nova.

KUSTOSKA ŠKOLA 2021. Stvarno, ali ne i istinito: Mitovi o ženskosti – PROGRAM

21.10. Razred, Dom mladih Split i online

17 h Adela Jušić: Stvarno, ali ne i istinito – predavanje o svom radu

18 h Tijana Okić: Političke putanje ženskog pitanja i organizovanja: od AFŽ-a do danas, predavanje

19 h Razgovor

22.10. Razred, Dom mladih Split I online

17 h Glorija Lizde: Mitovi o ženskosti – predavanje o svom radu

18 h Petra Šarin: Feminističke intervencije u hrvatskoj umetnost nakon 2000.: Problematika i kritičkne pozicije, predavanje

19 h Razgovor i zaključci

Najnovije iz: Sanduče

Novi BeFemov film: Aktivizam Romkinja

Film prati svedočanstva Tanje Grgić, osnivačice Udruženja uspešnih žena, koja je sama preživela nasilje i posvetila svoj život podršci drugim ženama

Preporučeni tekstovi

Pratite nas na:

0 Comments

Pošalji komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *