„Pesma je balada o turbulentnom odnosu između pisca i Skoplja, kao i nekoliko Skopljanaca”