Nova predstava na sceni Madlenianuma u saradnji sa mladim umetnicima: „Mladi umetnici donose...