Prošlogodišnji laureat ove nagrade je Vladimir Vukomanović Rastegorac sa svojim romanom OD.