Najnovija odluka predstavlja dalji udar na prava devojaka i žena pod vlašću talibana u Avganistanu