Svake godine BINA predstavlja arhitekte mlađe generacije.