Događaj će biti održan 21. decembra putem Zoom platforme