O dregu, aktivizmu, pravima LGBT+ zajednice, rodnoj ravnopravnosti, kao i etiketama i uvredama, kojima je bila izložena nakon Prajda razgovarali smo sa Ditom von Bill