• Početak antipesme

    Početak antipesme Nikola Trgić je student treće godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pre samih studija napisao je zbirku pesama „Početak antipesme“ u kojoj je zabeležio sve one momente na ...