O optimističnom pogledu na ekologiju sa pripadnicima umetničkog kolektiva Eho animato, koji ujedno čine i deo ekipe filma Putevi heroja