Ovo je prvi live album Revirgin-a i prvi izdavački poduhvat Ekoslavije, kao skupine entuzijasta i udruženja građana