Aleksandar Bilanović, Evropski grad, Raj na zemlji, Inke, Gravitacija, Ukleti Španci, odvratni sokovi, pravilno žvakanje lista koke, hedonizam, Maču Piču