„Singl Ispred očiju snimljen je u našoj samostalnoj režiji, u časovima čiste kreativnosti i na mestu koje volimo.”