Događaj će biti održan u četvrtak, 28. marta, u 19 časova, u Galeriji Centra za grafiku FLU