„Unutrašnje nevreme“ je prvenac ove mlade pesnikinje i nagrađen je na konkursku Metice srpske u ediciji „Prva knjiga“ kao najbolji pesnički rukopis u 2019. godini.