Klaudija je siroče. Ćerka. Žrtva. Čudovište. Ona je vampir koji nikada nije trebalo da postane...