fbpx

klimatske promene

Planeta na izdisaju

Planeta na izdisaju

Gotovo milion vrsta je pred izumiranjem, preko 66% akvatičnih ekosistema krajnje je narušeno, dok su živa bića u tim sistemima su na granici opstanka.