Ovog utorka čitamo pesmu „Povlačenje” mlade studentkinje Arhitektoskog fakulteta Kristine Boljanac