Novi singl slovensko – zagrebačkog sastava nosi naziv Kuvet