Koliko je sloboda uslovljena mrakom? Koja je spona između slobode i smrti? Da li je smrt najveći tabu?