O mimovima, onlajn aktivizmu i porukama koje „Vještice” šalju sa Hanom Ćurak, osnivačicom ove platforme