Nakon euforičnih singlova Memet predstavlja debitantski u saradnji sa Kišobranom i Pop Depresijom