Snažno okrenut budućnosti, festival će biti posvećen temama održivog razvoja i cirkularne ekonomije, kao novoj kulturi života i rada.