Sa Mladim Nomadima o drugačijem načinu putovanja, sa malo novca i više inicijative