U odnosu na ovu godinu, filmovi i nisu bili tako loši