Sa Nataleé smo razgovarali o
prvim sećanjima na muziku, funkcionisanju unutar muzičkog kolektiva i inspiracijama za stvaranje