Kompilacija broji muzičare iz celog regiona i nastala je u izdanju Pop depresije i Kišobrana