Ovog puta u Salonu smo sa našim gostima razgovarali o mladima i kulturi