Na izložbi autor je predstavio svoje radove nastale u periodu od poslednjih godinu dana