Novi talas srpske muzičke scene predstavljen na albumu U KRUG