Sa Milicom Knežević o svakodnevici, problemima i stereotipima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom