Ratka Rakina, PR menadžera Kulturnog centra Beograda sigurno ste videli i čuli milijardu puta...