Pored toga što više od dve trećine mladih u Srbiji ne pokazuje nikakvo interesovanje za politiku, postoje određeni procenti kojima politička participacija predstavlja deo svakodnevice.