Iz pepela životinje koja je nekada živela na obroncima Moslavačke gore, ponovo je rođena zver zvana Đutko.