Na panel diskusiji su govorili Dejan Cukić, Boris Vlastelica, Igor Vidmar, Lidija Samardžija i Dragoljub Đuričić.