„Začudan svet, podjednako vilenjački i realističan, baziran u tradiciji i zagledan u nebo”