Nijedna žena ne sme biti žrtva silovanja. Nijedna žena ne mora da ćuti. Nijedna žena nije sama.