Sa mladim novinarem i piscem o njegovom romanu prvencu, Londonu, milenijalcima i spiskovima