Razgovarali smo sa Anicom Spasov predsednicom socijalnog preduzeća Naša Kuća koje se bavi pružanjem podrške osobama ometenim u razvoju