Omaž jedinstvenom prostoru i eri koje će svi koji su bili deo njega pamtiti.