Međunarodni projekat Oni žive – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umetničke prakse