Ova kampanja se direktno obraća komšinicama i komšijama, koji su često, i pre bliskih prijatelja i članova porodice, prvi svedoci toga da je žena izložena nasilju