Na otvaranju su prisustvovali i neki od muzičara čije se fotografije nalaze na zidovima UK Starog Grada.