• „Utopija“ u Kvaki 22

    „Utopija kao idealno stanje. Stanje života, koegzistencije i funkcionisanja. Stvoriti sopstveni svet prema svojim idejama i uspeti da funkcionišeš. Okružujem se stvarima koje me inspirišu i koje volim, tako da ...