Vođenje će biti održano 23. oktobra u 13 časova u Muzeju Jugoslavije