Zašto je važno da obratite pažnju na zakon o zabrani abortusa u Alabami? Jedna grudva je dovoljna...