Kako izgleda ilegalan abortus u Francuskoj 1963. godine iliti kako nastaje doživotna trauma jedne žene